June 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
2
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
 • Open Mat
3
 • Women's Self Defense
 • Open Mat
 • Adult: Filipino Kali
4
5
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
6
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Filipino Kali
7
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
8
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
9
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
 • Open Mat
10
 • Women's Self Defense
 • Open Mat
 • Adult: Filipino Kali
11
12
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
13
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Filipino Kali
14
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
15
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
16
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
 • Open Mat
17
 • Women's Self Defense
 • Open Mat
 • Adult: Filipino Kali
18
19
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
20
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Filipino Kali
21
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
22
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
23
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
 • Open Mat
24
 • Women's Self Defense
 • Open Mat
 • Adult: Filipino Kali
25
26
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
27
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Filipino Kali
28
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
29
 • Kid's: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
30
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
 • Open Mat