February 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
2
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Open Mat
3
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Women's Self Defense
 • Adult: Filipino Kali
 • Open Mat
 • Jeet Kune Do
4
5
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
6
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Adult: Filipino Kali
7
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
8
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
9
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Open Mat
10
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Women's Self Defense
 • Adult: Filipino Kali
 • Open Mat
 • Jeet Kune Do
11
12
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
13
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Adult: Filipino Kali
14
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
15
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
16
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Open Mat
17
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Women's Self Defense
 • Adult: Filipino Kali
 • Open Mat
 • Jeet Kune Do
18
19
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
20
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Adult: Filipino Kali
21
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
22
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
23
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Open Mat
24
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Women's Self Defense
 • Adult: Filipino Kali
 • Open Mat
 • Jeet Kune Do
25
26
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
27
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Adult: Filipino Kali
28
 • LEO: Combatives for Control & Custody
 • Kids: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing
 • Adult: Wing Chun Kung Fu
29
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Kid's: Advanced Jiu Jitsu
 • Adult: Brazilian Jiu Jitsu
 • Adult: Muay Thai Kickboxing